Serwis

Multisupport

MultiSupport to nazwa opracowanej przez DAF koncepcji elastycznych usług, pozwalających przewoźnikom dokładnie określić koszty eksploatacji ciężarówek. Usługa DAF MultiSupport obejmuje kompleksowe kontrakty obsługowo – naprawcze, które zawierane są na tych samych zasadach w całej Europie.

Za stałą cenę za kilometr, usługa DAF MultiSupport pozwala przewoźnikom pozbyć się problemów związanych z samodzielnym utrzymaniem i naprawami ciężarówek, przyczep i naczep. Cena tej usługi ustalana jest z uwzględnieniem specyficznej sytuacji klienta, przeznaczenia jego pojazdów, ich przebiegów, typów, opcji, itp. Kontrakt pozwala klientowi wybrać odpowiednie do swoich potrzeb pakiety usług, które mogą obejmować same czynności obsługowe lub dosłownie wszystkie obsługi i naprawy, które klient musiałby realizować samodzielnie lub za które musiałby płacić. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania obowiązkowych przeglądów i kontroli technicznych, takich jak legalizacja tachografu, przegląd techniczny do rejestracji i przegląd ADR.

Międzynarodowe firmy transportowe posiadające filie w wielu krajach z pewnością ucieszy wiadomość, że zasięg naszych usług obejmuje teraz całą Europę, a ich warunki są jednakowe we wszystkich krajach. Największą zaletą usługi DAF MultiSupport jest to, że jej głównym celem jest zapewnienie maksymalnej dostępności pojazdów. Dealer DAF ustala z klientem optymalny harmonogram prac obsługowych dla każdego pojazdu i dla każdego zastosowania.

Z kompleksowego pakietu usług przewoźnik może wybrać tylko te, które chce zakontraktować u dealera DAF. Dzięki temu zna on z góry ich koszty, co ułatwi mu prognozowanie swoich zysków w przeliczeniu na kilometr.