O firmie

Centrala firmy

19-300 Ełk, ul. Przemysłowa 3
tel. 87 610 60 95

Dane do faktur:
Murbet Gabrylewicz sp. j.
19-300 Ełk ul. Towarowa 9
NIP: 848-000-09-83

Dyrektor Motocentrum
Sławomir Gabrylewicz | tel. 502 390 305

Polityka Jakości

Murbet Gabrylewicz Sp.J., będąc niezależnym dealerem pojazdów marki DAF, dąży do ciągłego wzmacniania swojej pozycji w branży na terenie województw Warmińsko Mazurskiego i Podlaskiego.

Najistotniejszym podmiotem działań dla Spółki, będącej firmą usługową o specjalności handlowo-serwisowej, jest klient.

Wysoka jakość obsługi klienta oparta na kryteriach DAF N.V. pozwala na wygenerowanie na odpowiednim poziomie zysków, co zapewnia ekonomiczne podstawy bytu zarówno dla organizacji, jak i personelu.

Powyższe kryteria spełniane są przez szereg czynników: wysokie standardy jakościowe, jasny podział obowiązków i kompetencji oraz zdefiniowane procesy i reguły, wspólnie opracowywane i sukcesywnie dostosowywane do warunków lokalnego rynku. Nadto istotna jest szczególna dbałość o zachowanie zgodności działań firmy z ustawami i rozporządzeniami w ramach prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Wspólną troską pracowników, w szczególności kadry kierowniczej, stały się otwartość na innowacje i usprawnienia oraz świadomość konieczności komunikowania potrzeb ich wdrażania.

Poprzez wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej Normy ISO 9001:2008 Murbet Gabryleiwcz Sp.J. dąży do ciągłego doskonalenia wyżej wymienionych procesów.

Wysokie standardy jakościowe Spółki utrzymywane są poprzez ciągłą gotowość kadry do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, efektywną pracę i ograniczenie kosztów, optymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi, otwartą i uczciwą komunikację wewnątrz firmy i poza nią, budowanie i utrzymywanie dobrych, stabilnych relacji z klientami i dostawcami, stosowanie się do przyjętych wymogów jakości oraz dbałość o prezentowanie spójnego wizerunku Spółki przez pracowników.

Stałym dążeniem Murbet Gabryleiwcz Sp.J. jest podnoszenie satysfakcji klienta oraz ugruntowywanie pozycji na rynku poprzez innowacyjność i wzrost konkurencyjności.

Zarząd Murbet Gabrylewicz Sp.J.